Garantija

1. Visām internetveikalā www.shark.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un dīlera izstrādātajiem garantijas noteikumiem;

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs;

 3. Ja ražotājs precei ir noteicis garantijas termiņu, kas ir īsāks par diviem gadiem, likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim un tikai mājsaimniecībā;

 4. Juridiskām personām, kas nav patērētājs, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā garantija

 5. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (sutījumu dokuments), kā arī ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu (ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā);

6. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ;

7. Garantijas laikā, remonta nepieciešamības gadījumā, prece pilnā komplektācijā ir jānogādā Lubans iela 97, Rīgā, LV-1073, ņemot līdzi aizpildītu garantijas talonu (ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā) un preces apmaksu apliecinošus dokumentus (sutījumu dokuments);

 8. Vispirms precei tiks veikta diagnostika attiecīgā preču izplatītāja/sadarbības partnera servisā, un garantijas gadījumā, bez maksas tiks nomainītas bojātās detaļas. Ja diagnostikas laikā tiks konstatēts, ka remontu veikt nav iespējams, prece tiks apmainīta pret jaunu, vai analogu (gadījumā, ja attiecīgais preces modelis nebūs dotajā brīdī pieejams);

9. Gala lēmumu par garantijas remontu, maiņu vai atteikumu pieņem attiecīgā preču izplatītāja pārstāvis, jo bezmaksas garantijas remonts vai preces apmaiņa tiks veikta atbilstoši ražotāja vai preču izplatītāja noteikumiem;

 10. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, ja tāda ir iekļauta preces komplektācijā;

11. Garantijas izmaksās neietilpst preces transportēšana- nogādāšana servisā un piegāde pēc remonta;

12. Garantija nav spēkā:

 · Ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, transportēšanas, pārtaisīšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā;

· ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ;

 · ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai prece nodota remontam citā servisā pirms garantijas pieteikšanas;

· ja bojājums radies ūdens ietekmes dēļ precēm, kuru lietošanas instrukcijā nav norādīts, ka tās ir ūdensdrošas;

· ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;

· ja bojājums radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni un skrāpējumi;

· ja bojājums radies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē

· ja Pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.

 

13. Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskus defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību (piemēram, dizaina elementiem);

 

14. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus aprīkojumu, piemēram, barošanas elementiem - baterijas, akumulatori; 

ATTEIKUMA TIESĪBAS ( PREČU ATGRIEŠANA, NAUDAS ATGRIEŠANA)

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu, un atgriezt interneta veikalā SHARK.lv iegādāto preci atpakaļ Pārdevējam;

 

2. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Pircējs norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā;

 

 3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē mūs, SIA “SHARX”, Lubanas iela 97, Rīgā, LV-1073 tel.nr. 27065270, e-pasta adrese – EUROPE@SHARK.LV par lēmumu atteikties no šī līguma;

 

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikumu tiesību izmantošanu tiks nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām;

 

5. Preces atpakaļ nogādāšanas izmaksas sedz Pircējs;

 

 6. Nauda par atpakaļ nosūtīto preci tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, no brīža, kad prece tiek nogādāta SIA “SHARX”, Lubanas iela 97, Rīgā, LV-1073.

 

7. Ja Pircējs atsakās no pirkuma līguma, SIA “SHARX apņemas atmaksāt visus saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildus izmaksas, kas radušās izvēloties piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids) 

8. Pircējam prece jānodod SIA “SHARX”, Lubanas iela 97, Rīgā, LV-1073 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā sākot no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Pircējs ir norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā;

 

9. SIA “SHARX" lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar preces izskatu, izmēru un svaru, bet neveikt nekādas manipulācijas;

 

10. SHARK.lv patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts. PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS: Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

· preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

 · preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

· prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

 · Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

 · Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ

 · prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

 Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz epasta adresi EUROPE@SHARK.LV vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: SIA “SHARX”, Lubanas iela 97, Rīgā, LV-1073. Tel.nr. 27065270. Sūdzība tiks izskatīta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Sekot mums Facebook